Sunday, August 26, 2012

【Tutorial UTAU】 Glosar de termeni 【1/?】

Aceştia sunt termenii utilizaţi in comunitatea UTAU şi a căror semnificaţie ar fi bine să o ştiţi pentru a nu fi foarte debusolaţi atunci când începeţi să folosiţi programul! (în parte luată din thread-ul lui Myst de pe forum)

Ameya/Ayame - creatorul programului şi cel care continuă să lucreze la el. Twitter: @ameyaP_
AppLocale - program care înlocuieşte sistemul de operare în cazul în care acesta nu poate fi schimbat în limba japoneză.
Audacity - program audio freeware, folosit pentru a înregistra un voicebank sau a realiza mixajul unui cover.
CV - "consoană-vocală" metoda cea mai simplă de a înregistra un voicebank. Presupune înregistrarea numai a sunetelor de forma V / "vocală" (a, e, i, o, u, n) şi CV (ba, be, ka, ki, ja, re, etc.)
CV-VC -  "consoană-vocală-vocală-consoană" metodă mai complexă de a crea un voicebank. Presupune suprapunerea consoanei dintre doua vocale. Aceasta metodă este folosită şi pentru a crea voicebank-uri pentru alte limbi în afară de japoneză (engleză, coreeană, chineză, spaniolă, etc.)
Fanloid/Fanmade - nume dat unui derivat Vocaloid sau UTAU ce NU are voce de sine stătătoare (adică dacă nu poţi downloada/cumpăra vocea, el/ea este un fanloid)
flag(s) - principala modalitate de a modifica vocea în cadrul programului. Există numeroase astfel de constante şi se notează cu litere mari sau mici: BR, b, g, H, Z, x, w, etc.
genderbent - varianta de sex opus a UTAUloidului sau Vocaloidului. Poate fi considerat fanloid şi vocea acestuia/acesteia poate fi creată folosind flag-ul g (pentru UTAU) sau parametrul GEN (pentru Vocaloid)
hiragana - unul dintre cele 3 alfabete ale limbii japoneze. Hiragana este folosit de către programul UTAU în setări, alături de romaji. UTAUloizii ce provin din Japonia au de cele mai multe ori fişierele voicebank-ului denumite folosind caractere hiragana, dar se întâmplă şi la cei proveniţi din alte regiuni.
katakana - unul dintre cele 3 alfabete ale limbii japoneze. Este folosit pentru a scrie cuvinte de împrumut pentru limba japoneză (de exemplu, cuvinte provenite din engleză) şi poate apărea in voicebank-uri ca denumind sunete ca la/le/li/lo/lu sau R englezesc(ラ/レ/リ/ロ/ル),etc. În general sunete ce nu există în fonetica japoneză.
MIDI - "Musical Instrument Digital Interface" pot fi importate în UTAU şi folosite ca bază pentru UST-uri.
NicoNicoDouga - site japonez asemănător Youtube-ului.
OREMO - program audio de înregistrat creeat special pentru UTAU. Utilizatorul înregistrează ghidându-se după o notă anume şi o listă de sunete, iar programul creează fişierele audio ale voicebank-ului.
Piapro - site creeat de Crypton pentru a susţine mişcarea Vocaloid, unde producatorii de muzică/artiştii uploadează cântece, instrumentale, imagini, videoclipuri.
"P-name" / "nume P" - poreclă însoţită de onorificul P dată cuiva care este foarte bun la a folosi UTAU, Vocaloid sau MikuMikuDance. Înseamnă "producător" şi este un mod politicos de a-i recunoaşte meritele. NU îţi dai propriul nume P, el este dat de fani.
Reaper - program de editarea audio care are un trial ce practic nu se termină niciodată. Nu poate fi folosit pentru proiecte comerciale.
reclist - "recording list" listă de sunete ce trebuie înregistrate pentru a crea un voicebank
resampler - componentă a programului UTAU care are rol în generarea vocii. Există mai multe resamplere, create atât de Ameya cât şi de alte persoane.
romaji - o formă de scriere a limbii japoneze folosind litere latine. Este mai ales folosită de persoane a căror sistem de operare nu este setat în limba japoneză/ nu poate citi alfabetul japonez)
Tumblr - reţea de socializare folosită de userii UTAU.  
Twitter - reţea de socializare folosită de userii UTAU.
UST -  "UTAU Sequence Text" format de fişier generat de UTAU ce nu necesită importare sau editare specială la deschiderea în program. Conţine versurile şi notele necesare programului pentru a genera vocea.
UTAU - se referă fie la programul în sine, ori la personajul-avatar al unui voicebank. Pentru a fi considerat UTAU, el trebuie sa aibă un voicebank, public sau nu. 
UTAUloid - alt nume dat personajului-avatar al vocii.
VCV - "vocală-consoană-vocală". O altă metodă de înregistrare a voicebankului, sensibil mai realistică. Se înregistrează sunetele într-o secvenţă continuă, iar în program setările au o formulă specială: se suprapun vocalele dintre două consoane.
VSQ - "Vocaloid SeQuence file" tipul de fişier în care programul Vocaloid salvează proiectele. Poate fi importat in UTAU.
wav - tipul de fişier audio folosit de UTAU. Sunetele din voicebank trebuie sa fie .wav pentru ca programul să le citească. De asemenea, e formatul fişierelor audio generate de program.
wavtool - componentă a programului UTAU, cu rol în generarea vocii. Nu există decât două în momentul de faţă.


Saturday, January 21, 2012

UTAU profiles

I will write down here the profiles of all the UTAUs I've made or I was involved in their creation!

vo: Rokurin


vo: Snow

vo: wststret

vo: Mitzuke

vo: JavaLeen
【UTAU】VIRGIL

Name: VIRGIL (Japanese: ビージル)

Type: ROloid - (Romanian UTAUloid)
Model: R04

Gender: Male
Age: 16
Height: 172 cm
Birthday: 16 October
Likes: poetry and literature, French, cute girls
Dislikes: the cold, being ignored by cute girls
Personality: romantic, kind of clumsy with breakable objects, open. (Users and artists are free to change it!)

Hair: blonde
Eyes: brown

Release date: 16 October 2011
Voicer, designer, programmer: Rokurin (Shiva)

Related character: N/A
Twitter bot: @VIRGIL_bot
AVAILABLE VOICEBANKS

VIRGIL (Japanese, CV)
(you might want to add a g-3 or g-5 flag to the UST when using him)

【UTAU】CRINA


Name: CRINA (Japanese: クリナ)

Type: ROloid - (Romanian UTAUloid)
Model: R01


Gender: Female
Age: 19
Height: 5'7" feet (170 cm)
Birthday: 22 November
Likes: white, order
Dislikes: cooking, messiness

Hair: light blue
Eyes: yellow/golden

Release date: 22 November 2010
Voicer, designer: Rokurin (Shiva)
OTO.ini programmer: Tady (CRINA2.0), Rokurin(CRINA VCV)

Related character: Alexa (younger sister)
Twitter bot: @CRINA_bot

SEARCH TAGS
Nicovideo: CRINA(クリナ)CRINA
Youtube: CRINA UTAU
Youtube playlist: CRINA
PixivCRINA
DeviantArtCRINA UTAU

AVAILABLE VOICEBANKS
CRINA VCV (Japanese, VCV) - strong voice (C4 set) + belting samples (A4 set) 
(this voicebank is doublepitch / prefix map included)CRINA2.0 (Japanese; CV) - strong, default voice

CRINA Blajin Append  (Japanese; CV) - soft voice

CRINA Romanian Voicebank  (CV-VC) -strong, default voice

Tuesday, January 3, 2012

RO > JP sound list

This is some sort of guide to JP pronunciation for Romanian speakers, but it's also a guide for using CRINA's Romanian voicebank to emulate Japanese.

First of all, the Japanese 「う」isn't the same thing as the Romanian  「u 」, it sounds like a mix between   「u 」 and  「â/î」  (written "ii" in the voicebank's filenames). Therefore the voicebank will always have an accent. Another source of accent might prove to be the difference between the Japanese 「し」and the Romanian 「şi」, the JP one being more slurred/lispy.

a = あ (a)
e = え (e)
i = い (i)
o = お (o)
u = う (u)
ca  = か (ka)
che = け(ke)
chi  = き (ki)
co  = こ (ko)
cu  = く (ku)
chea  = きゃ (kya)
cheo= きょ (kyo)
chie = きぇ (kye)
chiu = きゅ (kyu)
ta = た (ta)
te = て (te)
ci = ち (chi)
to = と (to)
ţu = つ (tsu)
cea = ちゃ (cha)
ce = ちぇ (che)
ceo = ちょ (cho)
ciu = ちゅ (chu)
ga = が (ga)
ghe = げ (ge)
ghi = ぎ (gi)
go = ご (go)
gu = ぐ (gu)
ghea = ぎゃ(gya)
gheo = ぎょ (gyo)
ghiu = ぎゅ (gyu)
ghie = ぎぇ (gye)
da = だ (da)
de = で (de)
do  = ど (do)
na = な (na)
ne = ね (ne)
ni = に (ni)
no = の (no)
nu = ぬ (nu)
nea = にゃ(nya)
neo = にょ (nyo)
niu = にゅ (nyu)
nie = にぇ (nye)
ma = ま (ma)
me  = め (me)
mi = み (mi)
mo = も (mo)
mu = む (mu)
mea = みゃ (mya)
mie = みぇ (mye)
meo = みょ (myo)
miu = みゅ (myu)
ha = は (ha)
he = へ (he)
hi = ひ (hi)
ho = ほ (ho)
hu = ふ (fu)
hia = ひゃ (hya)
hio = ひょ (hio)
hie = ひぇ (hye)
hiu = ひゅ (hiu)
ba = ば (ba)
be = べ (be)
bi = び (bi)
bo = ぼ (bo)
bu = ぶ (bu)
pa = ぱ (pa)
pe = ぺ (pe)
pi = ぴ (pi)
po = ぽ (po)
pu = ぷ (pu)
bea = びゃ (bya)
beo = びょ (byo)
bie = びぇ (bye)
biu = びゅ (byu)
pea = ぴゃ(pya)
peo = ぴょ (pyo)
pie = ぴぇ (pye)
piu = ぴゅ (pyu)
sa = さ (sa)
se = せ(se)
şi = し (shi)
so = そ (so)
su = す (su)
şa = しゃ (sha)
şe = しぇ (she)
şo = しょ (sho)
şu = しゅ (shu)
za = ざ (dza)
ze = ぜ (dze)
zo = ぞ (dzo)
zu = ず (dzu)
gi = じ (ji)
gea = じゃ (ja)
geo = じょ (jo)
giu = じゅ (ju)
ge = じぇ (je)
oa = わ (wa)
uo = を (wo)
n = ん (n)
ea/ia = や (ya)
io = よ (yo)
iu = ゆ (yu)